Редакційна політика

Галузь та проблематика

Історія та сучасні тенденції розвитку книговидання; редагування різних видів видань; соціокомунікаційних аспектів редагування; особливостей сучасної масової комунікації; новітніх технологій у підготовці медійних продуктів; рекламної та PR-комунікації в поліграфії, видавництві та книгорозповсюдженні.

 

 

 

Політика розділів

Статті

До збірника приймаються статті за такими науковими напрямами:Видавнича справа та редагування; Реклама та зв'язки з громадскістю у масмедійному просторі

Редактори
 • Svitlana Fiialka
 • Ірина Побідаш
 • Надія Фіголь
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Історія та сучасні проблеми редагування і видавничої справи

До розгляду приймаються статті, що висвітлюють недосліджені історичні аспекти видавничої справи та редакторського фаху, а також розкривають сучасні проблеми цієї галузі

Редактори
 • Svitlana Fiialka
 • Ірина Побідаш
 • Надія Фіголь
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Особливості сучасної масової комунікації

До розділу приймаються статті, що розкривають проблемні аспекти та новітні тенденції у сфері соціальних комунікацій

Редактори
 • Svitlana Fiialka
 • Ірина Побідаш
 • Надія Фіголь
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Рекламна та PR-комунікація у поліграфії, видавництві та книгорозповсюдженні

До розгляду приймаються статті, що висвітлюють технології реклами та піару

Редактори
 • Svitlana Fiialka
 • Ірина Побідаш
 • Надія Фіголь
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Видавнича справа та редагування

До розгляду приймаються статті, що висвітлюють проблеми та перспектив розвитку видавничої справи та редагування

Редактори
 • Svitlana Fiialka
 • Ірина Побідаш
 • Надія Фіголь
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Статті, що подаються на розгляд редакційного комітету, проходять подвійне сліпе рецензування. Збір та обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

 

Періодичність публікації

Статті будуть сформовані в окреме число журналу

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Перевірка матеріалів статей на плагіат

Автори повинні подавати тільки повністю оригінальні роботи, а якщо автори використовували роботи та/або вислови інших людей, вони повинні бути належним чином оформлені у вигляді цитат. Плагіат у всіх його формах розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним.

Для визначення ступеня унікальності тексту статті у науковому журналі «Обрії друкарства» використовується спеціальна система з пошуку плагіату Unicheck.