Фінансування журналу

Видавець

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”