(1)
Вареник, В. М. Становлення української галузевої преси кінця ХІХ – початку ХХ століття. ОД 2020, 20-31.