(1)
Юркова, О. А. Методологічні засади дослідження неформальних комунікацій (на прикладі чуток, що поширюються у соціальних медіа). ОД 2022, 30-41.