[1]
О. А. Юркова, «Методологічні засади дослідження неформальних комунікацій (на прикладі чуток, що поширюються у соціальних медіа)», ОД, вип. 2(12), с. 30–41, Груд 2022.