Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт, вирівнювання по ширині, без переносів; інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 мм; поля: праве – 10 мм, ліве, верхнє та нижнє – 20 мм.
  Авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).

 • Мова рукопису – українська, англійська, польська.
 • Обсяг статті разом із анотаціями, ключовими словами, списком використаних джерел, малюнками, додатками тощо – не більше 12 сторінок формату А4.
 • Назва статті (заголовними літерами), анотація (1800 знаків із пробілами), ключові слова (до 10) подаються українською та англійською мовами.
 • Текст повинен мати такі компоненти: індекс УДК, відомості про автора/співавторів (прізвище, ім’я, по батькові повністю; науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи, місто, країна).
 • Посилання на джерела подаються по тексту в квадратних дужках із зазначенням порядкового номера та сторінок.
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 • Виклад основного матеріалу здійснюється згідно з вимогами ДАК до наукових публікацій, бібліографічний опис джерел має відповідати  вимогам стандартів на бібліографічне описування документів.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.

Керівництво для авторів

 • СТРУКТУРА СТАТТІ
 • ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ
 • Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих статей.
 • Рішення щодо включення статей у науковий журнал ухвалює редакційна колегія.
 • Статті подаються тільки в електронній формі (e-mail).
 • Науковий журнал „Обрії друкарства” буде видано в електронній формі.
 • Список використаної літератури наводиться мовою оригіналу, а також українськими авторами транслітерується (References).
 • «Обрії друкарства» використовує найбільш поширене англомовне посилання, оформлене за стилем APA (American Psychological Association, http://www.apastyle.org), відповідно до якого здійснюється оформлення бібліографічних посилань англійською мовою.

Статті

До збірника приймаються статті за такими науковими напрямами: Видавнича справа та редагування; Реклама та зв'язки з громадскістю у масмедійному просторі

Історія та сучасні проблеми редагування і видавничої справи

До розгляду приймаються статті, що висвітлюють недосліджені історичні аспекти видавничої справи та редакторського фаху, а також розкривають сучасні проблеми цієї галузі

Особливості сучасної масової комунікації

До розділу приймаються статті, що розкривають проблемні аспекти та новітні тенденції у сфері соціальних комунікацій

Рекламна та PR-комунікація у поліграфії, видавництві та книгорозповсюдженні

До розгляду приймаються статті, що висвітлюють технології реклами та піару

Видавнича справа та редагування

До розгляду приймаються статті, що висвітлюють проблеми та перспектив розвитку видавничої справи та редагування

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.