Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Обрії друкарства?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

 • СТРУКТУРА СТАТТІ
 • ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ
 • Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих статей.
 • Рішення щодо включення статей у науковий журнал ухвалює редакційна колегія.
 • Статті подаються тільки в електронній формі (e-mail).
 • Науковий журнал „Обрії друкарства” буде видано в електронній формі.
 • Список використаної літератури наводиться мовою оригіналу, а також українськими авторами транслітерується (References).
 • «Обрії друкарства» використовує найбільш поширене англомовне посилання, оформлене за стилем APA (American Psychological Association, http://www.apastyle.org), відповідно до якого здійснюється оформлення бібліографічних посилань англійською мовою.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт, вирівнювання по ширині, без переносів; інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 мм; поля: праве – 10 мм, ліве, верхнє та нижнє – 20 мм.
  Авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).

 3. Мова рукопису – українська, російська, англійська, польська.
 4. Обсяг статті разом із анотаціями, ключовими словами, списком використаних джерел, малюнками, додатками тощо – не більше 12 сторінок формату А4.
 5. Назва статті (заголовними літерами), анотація (до 700 символів із пробілами), ключові слова (до 5) подаються українською та англійською мовами.
 6. Текст повинен мати такі компоненти: індекс УДК, відомості про автора/співавторів (прізвище, ім’я, по батькові повністю; науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи, місто, країна).
 7. Посилання на джерела подаються по тексту в квадратних дужках із зазначенням порядкового номера та сторінок.
 8. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 9. Виклад основного матеріалу здійснюється згідно з вимогами ДАК до наукових публікацій, бібліографічний опис джерел має відповідати  вимогам стандартів на бібліографічне описування документів.
 10. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

 1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
 2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
 3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.