«Одноповерхова Америка» Іллі Ільфа і Євгена Петрова: рецепція пересічних радянських читачів

К. Г. Валькова

Анотація


У статті аналізуються передумови та історія створення «Одноповерхової Америки», а також її рецепція пересічними читачами. Аналіз історичних джерел дозволяє зробити висновок, що книга подорожніх на- рисів була написана Ільфом і Петровим не на замовлення чи за вказівкою влади, а стала плодом авторської волі. Вплив «Одноповерхової Америки» на масового читача виявився не однозначним. Більшовицька літературна критика помітила прихований у книзі негативний для влади комунікаційний потенціал. Численні факти про американську цивілізацію і рівень життя «середнього американця», наведені Ільфом і Петровим, були сприйняті як реальна загроза руйнації створених на той час у масовій свідомості політичних стереотипів. Відбулися спроби дискредитації книги через підрив віри у достовірність повідомлюваної про Америку інформації. Про те, що саме інформаційний складник «Одноповерхової Америки» сприймався реципієнтами як основний, свідчать усі надруковані в 1937–1960 рр. джерела: рецензії, літературно-критичні статті й монографії, а також відгуки читачів — сучасників першої публікації.


Ключові слова


подорожній нарис, Ілля Ільф і Євген Петров, «Одноповерхова Америка», рецепція, читач, пропаганда, масова комунікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Галанов Б. Е. Примечания. Ильф И., Петров Е. Одноэтажная Америка // Собр. соч. ; т. 4. — М., 1961. — С. 579–591. — Электрон. аналог печ. изд. — Режим доступа : http://ilf-petrov.ru/books/item/f00/s00/z0000007/st001.shtml (дата обращения 28.03.2017). — Название с экрана.

Ильф И., Петров Е. Нужна ли кинофабрика в Крыму? : из письма И. Ильфа и Е. Петрова И. В. Сталину о поездке по США : не позднее 26 февр. 1936 г. // Независимая газ. — 2016. — 24 июня. — Электрон. аналог печ. изд. — Режим доступа : http://www.ng.ru/ideas/2016-06-24/5_cinema.html (дата обращения 03.03.2017). — Название с экрана.

Ильф А. И. «Сталин отправляет Ильфа и Петрова в страну Кока-колы» // Ильф И., Петров Е. Одноэтажная Америка : Письма из Америки / сост., вступ. ст. А. И. Ильф. — М., 2015. — С. 5–10. Электрон. аналог печ. изд. : — Режим доступа : http://www.textpubl.ru/upload/iblock/d8e/ wsdx-zdhxbugmocdman.qxd.pdf (дата обращения 03.03.2017). — Название с экрана.

Эткинд А. М. Толкование путешествий : Россия и Америка в травелогах и интертекстах. — М., 2001. — 483 с.

Ильф И., Петров Е. Одноэтажная Америка : Письма из Америки / сост., вступ. ст. А. И. Ильф. — М., 2015. — 511 с.

Il’f I., Petrov E. Little Golden America : two famous Soviet humorists survey the United State. New York ; Toronto : Farrar & Rinehart, Inc., 1937. 385 p.

Ильф И., Петров Е. Одноэтажная Америка // Знамя. — 1936. — № 10. — С. 3–187 ; № 11. — С. 3–116.

Одноэтажная Америка: книга, написанная И. Ильфом и Е. Петровым // Википедия : свободная энцикл. Проверен. версия: 2016, 18 нояб., 12:24. — Режим доступа : ru.wikipedia.org/wiki/Одноэтажная_ Америка (дата обращения 26.03.2017). — Название с экрана.

Іванова О. Сад літератури в журнальній оптиці сучасності // Медіа комунікації з, для і про літературу. — Одеса, 2009. — 368 с.

REFERENCES

Galanov B. Е. (1961), „Primechanija”, Il’f I., Petrov Е. Odnoetazhnaja Amerika, М., pp. 579–591, (Sobr. soch., т. 4), available at: http://ilf-petrov.ru/books/item/f00/s00/z0000007/st001.shtml (accessed 28.03.2017).

Il’f I., Petrov Е. (2016), „Nuzhna li kinofabrika v Krymu?: iz pis’ma I. Il’fa i Е. Petrova I. V. Stalinu о poezdke po SShA: ne pozdnee 26 fevr. 1936 g.”, Nezavisimaja gaz., 24 ijunja, available at: http://www.ng.ru/ ideas/2016-06-24/5_cinema.html (accessed 03.03.2017).

Il’f А. I. (2015), „Stalin otpravljaet Il’fa i Petrova v stranu Koka-koly”, Il’f I., Petrov Е. Odnoetazhnaja Amerika : Pis’ma iz Ameriki, sost., vstup. st. А. I. Il’f, М., pp. 5–10, available at: http://www.textpubl.ru/upload/iblock/ d8e/wsdx-zdhxbug-mocdman.qxd.pdf (accessed 03.03.2017).

Etkind А. М. (2001), „Tolkovanije puteshestvij : Rossija i Amerika v travelogah i intertekstah”, М., 483 p.

Il’f I., Petrov Е. (2015), „Odnoetazhnaja Amerika : Pis’ma iz Ameriki”, sost., vstup. st. А. I. Il’f, М., 511 p.

Ilf I., Petrov E. (1937), „Little Golden America : two famous Soviet humorists survey the United State”. New York; Toronto, Farrar & Rinehart, Inc., 385 p.

Il’f I., Petrov Е. (1936), „Odnoetazhnaja Amerika, Znamia, Vol. 10, pp. 3–187; Vol. 11, pp. 3–116.

„Odnoetazhnaja Amerika: kniga, napisannaja I. Il’fom i Е. Petrovym”, Wikipedia : Proverennaja. versija: 2016, 18 nojab., 12:24, available at: ru.wikipedia.org/wiki/Одноэтажная_Америка (accessed 26.03.2017).

Ivanova О. (2009), „Sad literatury v zhurnal’nij optytsi suchasnosti”, Media komunikatsii z, dl’a i pro literaturu, Odesa, 368 p.
Copyright (c) 2019 К. Г. Валькова

ISSN: 2522-1078 © ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра видавничої справи та редагування