Підвищення цифрової грамотності майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування: досвід створення та впровадження масового відкритого онлайн-курсу

Р. І. Сегол

Анотація


У статті розглянуто досвід розробки, створення та впровадження у змішаному форматі масового відкритого онлайн-курсу «Цифрові комунікації в глобальному просторі» з метою підвищення цифрової грамотності майбутніх фахівців з видавничої справи та редагування. Такий курс дав змогу навчити студентів користуватись цифровими ресурсами та технологіями, які потрібні для організації редакційно-видавничого процесу сучасних медіа. Під час навчання розглянуто створення та наповнення веб-ресурсів, підготовка текстів для інтернет-видань та соціальних мереж, графічний дизайн, хмарні технології, основи роботи пошукових систем, штучного інтелекту, головні засади інформаційної безпеки. Впровадження масового відкритого онлайн-курсу в змішаному форматі дозволило доповнити дисципліну «Інтернет-журналістика» та створити проблемно-орієнтоване середовище для студентів. Розгляд реального досвіду фахівців із цифрових комунікацій підвищив загальний рівень цифрової грамотності студентів та створив підґрунтя для майбутніх наукових та професійних пошуків.

 


Ключові слова


змішане навчання, масовий відкритий онлайн-курс, цифрова грамотність, цифрові комунікації, ротаційна модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Clark R. C., Mayer, R. E. e-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning (3rd ed.) / R. C. Clark, R. E. Mayer. — Pfeiffer, 2011. — 528 p.

Ellis R. K. Field Guide to Learning Management // ASTD Learning Circuits, 2009. — Режим доступу : http://www.astd.org/~/media/Files/ Publications/LMS_fieldguide_20091.

Woolley D. PLATO: The Emergence of Online Community / Think of it, 1994. — Режим доступу : http://thinkofit.com/plato/dwplato.htm.

Kaplan A. M., Haenlein M. Higher education and the digital revolution: About MOOCs, SPOCs, social media, and the Cookie Monster / Business Horizons. — 2016. — Volume 59. — Issue 4. — P. 441–450.

Платформа Prometheus. Онлайн-курс «Як створити масовий відкритий онлайн-курс» // Режим доступу : http://courses.prometheus.org.ua/ courses/Prometheus/MOOC101/2016_T1/.

Ambrose S. A., Bridges M. W. How learning works: Seven research-based principles for smart teaching / S. A. Ambrose, M. W. Bridges, M. DiPietro, M. C. Lovett, M. K. Norman. — Jossey-Bass, 2010. — 336 p.

REFERENCES

Clark R. C., Mayer, R. E. (2011), „e-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning” (3rd ed.), Pfeiffer, 528 p.

Ellis R. K. (2009), „Field Guide to Learning Management”, ASTD Learning Circuits, http://www.astd.org/~/media/Files/Publications/LMS_ fieldguide_20091.

Woolley D. (1994), „PLATO: The Emergence of Online Community”, Think of it, http://thinkofit.com/plato/dwplato.htm.

Kaplan A. M. and Haenlein M. (2016), „Higher education and the digital revolution: About MOOCs, SPOCs, social media, and the Cookie Monster”, Business Horizons, Vol. 59, Issue 4, p. 441–450.

Platforma Prometheus (2016), MOOC „Yak stvoryty masoviy vidkrytiy onlinekurs”, available at: http://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/ MOOC101/2016_T1/.

Ambrose S. A., Bridges M. W. (2010), „How learning works: Seven researchbased principles for smart teaching”, Jossey-Bass, 336 p.
Copyright (c) 2019 Р. І. Сегол

ISSN: 2522-1078 © ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра видавничої справи та редагування