Моніторинг висвітлення тематики внутрішньо переміщених осіб як метод діагностики медіапростору

Л. А. Ярошенко

Анотація


Розглянуто методологію моніторингу висвітлення тематики внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у регіональних медіа України. Проаналізовано кількісні та якісні результати моніторингу понад 200 місцевих медіа усіх регіонів України (телебачення, преса, онлайн-медіа) у період з жовтня 2015 ро- ку по жовтень 2016 р. Визначено співвідношення обсягу публікацій тематики дослідження до загального контенту новин; динаміку розподілу уваги медіа до тематик ВПО; теми, в контексті яких повідомлялося про ВПО; суб’єкти і тональність їх представлення; тенденції і факти дотримання чи порушення професійних стандартів журналістики, зокрема розміщення проплачених матеріалів, плагіат, правильність термінології в медіа, збалансованості, перевірки фактів і відмежування їх від коментарів. Сформульовано рекомендації щодо подальшого висвітлення тематики ВПО.

 


Ключові слова


медіа-моніторинг, ВПО, вибірка, контент-аналіз, медіа- контент, професійні стандарти, соціальні комунікації

Повний текст:

PDF

Посилання


Москаленко А. З. Теорія журналістики : навчальний посібник / А. З. Москаленко. — Київ : Експрес-об’ява, 1998. — 336 с.

Frost D. Billy Graham in Conversation / David Frost. — Chivers Large Print, 2000. — 216 p.

Whale J. The Politics of the Media / Whale John. — Manchester University Press, 1977. — 598 р.

Голос місцевих ЗМІ: професійні стандарти та етичні норми висвітлення конфліктів. — Режим доступу : https://regionalvoices.eu/uk (дата звернення 15.09.2017). — Назва з екрана.

Методологія моніторингу ЗМІ [Електронний ресурс] // Український монітор. — Режим доступу : http://www.prostir-monitor.org/ upload/reports/final-reporst-wave-1/metodology-ua.pdf (дата звернення 15.09.2017). — Назва з екрана.

Український монітор — за громадську платформу Президента України (2009–2010) // Український монітор. — Режим доступу : http:// www.prostir-monitor.org/index2.php?PGID=101 (дата звернення 5.11.2017). — Назва з екрана.

Забезпечення підзвітності кандидатів та моніторинг парламентських виборів (2012–2013) // Український монітор. — Режим доступу : http://www.prostir-monitor.org/index2.php?PGID=125 (дата звернення 5.11.2017). — Назва з екрана.

Election observation in the framework of EU Mission and enhancing media monitoring capacity of local organization (2006–2008) [Electronic resource] // MEMO98 [site]. — Available at: http://memo98.sk/clanky/ default?search_id=64 (accessed 5.11.2017).

Обліковано 1 591 670 переселенців, — Мінсоцполітики [Електронний ресурс] // Міністерство соціальної політики : офіц. веб-портал. — Режим доступу : http://www.msp.gov.ua/news/13851.html (дата звернення 15.09.2017). — Назва з екрана.

REFERENCES

Moskalenko А. Z. (1998), The Theory of Journalism : Tutorial, Кyiv, Express Obyava, 336 p.

Frost D. (2000), Billy Graham in Conversation, Chivers Large Print, 216 p.

Whale J. (1977), The Politics of the Media, Manchester University Press, 598 р.

’Regional Voices: Strengthening conflict sensitive coverage in Ukraine’s regional media,’ [Electronic resource], available at: https://regionalvoices.eu, (accessed 15.09.2017).

Methodology of Media Monitoring [Electronic resource], Ukrainian Monitor [site], available at: http://www.prostir-monitor.org/upload/reports/finalreporst-wave-1/metodology-ua.pdf (accessed 15.09.2017).

Ukrainian Monitor for the Civic Platform of the President of Ukraine (2009– 2010), Ukrainian Monitor, available at: http://www.prostir-monitor.org/ index2.php?PGID=101 (accessed 5.11.2017).

Ensuring Accountability of Candidates and Monitoring of Parliamentary Elections (2012–2013), Ukrainian Monitor [site], available at: http:// www.prostir-monitor.org/index2.php?PGID=125 (accessed 5.11.2017).

Election Observation in the Framework of EU Mission and Enhancing Media Monitoring Capacity of Local Organization (2006–2008), MEMO98 [site], available at: http://memo98.sk/clanky/default?search_id=64 (accessed 5.11.2017).

Accounted are 1 591 670 IDPs, — Ministry of Social Policy, Ministry of Social Policy, Official Web Portal [site], available at: http://www.msp.gov.ua/ news/13851.html (accessed 15.09.2017).
Copyright (c) 2019 Л. А. Ярошенко

ISSN: 2522-1078 © ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра видавничої справи та редагування