Recenzje ksiazek na lamach bezplatnego czasopisma lodzkiego „Kultura i biznes”

J. Mikosz

Анотація


Artykuł ma na celu zaprezentowanie recenzji ukazujących się w bezpłatnym łódzkim piśmie „Kultura i Biznes” w latach 2002–2015. W publikacji przedstawiono historię i formułę pisma oraz omówiono cechy charakterystyczne gatunku. Wyszczególniono rodzaje recenzji drukowanych na łamach periodyku, płaszczyznę zainteresowań związanych z książką, styl oraz język ich autorów. Autorka omówiła cele recenzji, wskazała walory literackie, stylistyczne uznane za cenne w opinii recenzentów oraz te deprecjonujace dzieło literackie.


Ключові слова


gatunki dziennikarskie, recenzja prasowa, prasa łódzka

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


„Kultura i Biznes” 2002, nr 1, s. 1.

W. Grochowalski, 2002, Tożsamość Łodzi to pięć prostych i ważnych spraw, http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/wojciech-grochowalski-tozsamosc-lodzi-to-piecprostych-i,2835062,art,t,id,tm.html [dostęp: 13.09.2017].

http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/wojciech-grochowalski-tozsamosc-lodzi-topiec-prostych-i,2835062,art,t,id,tm.html [dostęp: 24.04.2017].

http://kulturaibiznes.pl/ [dostęp: 18.10.2017].

Stowarzyszenie im. Witolda Hulewicza przyznaje doroczne Nagrody Jego imienia w dziedzinach twórczości literackiej, artystycznej i naukowej oraz działalności organizacyjnej i społecznej: http://www.hulewicz.org.pl/ [dostęp: 13.09.2017].

Nagroda im. Witolda Hulewicza dla wydawcy „Kultury i Biznesu”, „Kultura i Biznes” 2012, nr 63, s. 13.

„Kultura i Biznes” 2005, nr 27, s. 20.

W. Grochowalski, Tuwim bibliofilski, „Kultura i Biznes” 2002, nr 1, s. 5.

Tamże, s. 5.

Red., O książkach z Łodzią w tle, „Kultura i Biznes” 2010, nr 53, s. 5.

Recenzenci „Kultury i Biznesu” są pisarzami i dziennikarzami.

J. Jarniewicz, Recenzja literacka, [w:] Encyklopedia dziennikarstwa, pod red. A. Skwosza i A. Niziołka, Kraków 2010, s. 552.

Mowa jest o Wojciechu Grochowalskim — redaktorze naczelnym „Kultury i Biznesu”.

A. Wilczkowski, Zamiast recenzji, „Kultura i Biznes” 2002, nr 1, s. 1.

„Kultura i Biznes” 2005, nr 53, s. 5.

Red., Książki nadesłane, „Kultura i Biznes” 2005, nr 24, s. 9.

M. Przybysz-Stawska, Książka na łamach wybranych czasopism w Polsce u progu XXI wieku, Łódź 2013, s. 670-671.

Wimmer R. D., Dominicki J. R., Mass Media. Metody badań, Kraków 2008, s. 63–96, 209–243, 249–295.

K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, J. Snopek, W. Furman, Prasowe gatunki dziennikarskie, Warszawa 2014.

K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria — praktyka — język, Warszawa 2006.

M. Przybysz-Stawska, Książka na łamach wybranych czasopism w Polsce u progu XXI wieku, Łódź 2013.

R. Kowalczyk, Metodologiczne podstawy badania zawartości prasy lokalnej, [w:] „Przegląd Politologiczny” 2012, nr 1.

Encyklopedia wiedzy o prasie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1976, s. 209.

M. Worsowicz, Gatunki prasowe. Poradnik dla uczniów i nie tylko, Łódź 2006 s. 52.

Encyklopedia wiedzy o prasie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1976, s. 209.

A. Kaliszewski, Recenzja dziennikarska. Oblicza klasycznego gatunku w dobie infotainmentu, [w:] O współczesnym dziennikarstwie: sztuka i polityka, pod red. K. WolnegoZmorzyńskiego, K. Kowalika, K. Bernat, M. Zimnocha, Warszawa — Kraków — Rzeszów 2015, s. 5.

Encyklopedia wiedzy o prasie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1976, s. 209.

Tamże, s. 209.

Słownik terminologii medialnej, pod red. Walerego Pisarka, Kraków 2000, s. 181.

Tamże, s. 181.

Słownik terminologii medialnej, pod red. Walerego Pisarka, Kraków 2000, s. 181.

B. Garlej, Koncepcja warstwowości dzieła literackiego Romana Ingardena ujęta w perspektywie ontologii egzystencjalnej i jej koncepcja, [w:] „Estetyka i krytyka”, nr 2, s. 119.

K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, Gatunki publicystyczne, [w:] Prasowe gatunki dziennikarskie, Warszawa 2014, s. 77.

Z. Bauer, Gatunki dziennikarskie, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Z Bauera, E. Chudzińskiego, Kraków 2000, s. 161.

J. Jarniewicz, Recenzja literacka, [w:] Encyklopedia dziennikarstwa, pod red. A. Skwosza i A. Niziołka, Kraków 2010, s. 548.

Encyklopedia wiedzy o prasie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1976, s. 209.

M. Worsowicz, Publicystyka prasowa Andrzeja Szczypiorskiego, Łódź 2006, s. 129.

Tamże, 123.

J. Jarniewicz, Recenzja literacka, [w:] Encyklopedia dziennikarstwa, pod red. A. Skwosza i A. Niziołka, Kraków 2010, s. 555.

R. Kowalczyk, Metodologiczne podstawy badania zawartości prasy lokalnej, [w:] „Przegląd Politologiczny” 2012, nr 1, s. 175-177.

K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, Gatunki publicystyczne, [w:] Prasowe gatunki dziennikarskie, Warszawa 2014, s. 79.

Tamże, s. 79.

K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, Gatunki publicystyczne, [w:] Prasowe gatunki dziennikarskie, Warszawa 2014, s. 79.

J. Biernacki, Testament Ojca, „Kultura i Biznes” 2005, nr 23, s. 7.

Nowości wydawnicze „Papier — Service”, „Kultura i Biznes” 2002, nr 1, s. 3.

Z. Szczepaniak, Banita i „Król życia”, „Kultura i Biznes” 2004, nr 17/18, s. 3.

W. Grochowalski, Lasalle Wieniawy, „Kultura i Biznes” 2004, nr 17/18, s. 23.

W. Grochowalski, Kardynał i poeta, „Kultura i Biznes” 2005, nr 24, s. 9.

Ł. Grzejszczak, Zapomniana książka o dawnej Łodzi, „Kultura i Biznes” 2003, nr 1, s. 8.

Z. Szczepaniak, Los mści się na oprawcach, „Kultura i Biznes” 2003, nr 10, s. 5.

J. Biernacki, Bajka bez happy endu, „Kultura i Biznes” 2006, nr 28, s. 12.

M. Bziukiewicz, Podróż z prezydentem, „Kultura i Biznes” 2006, nr 32, s. 6.

Z. Szczepaniak, Król afer, „Kultura i Biznes” 2004, nr 13/14, s. 11.

M. Chiżyński, Krytycznie o nowej Encyklopedii Muzycznej PWN, „Kultura i Biznes” 2010, nr 57, s. 17.

Termin użyty przez K. Wolnego-Zmorzyńskiego, A. Kaliszewski,ego w: Gatunki publicystyczne, [w:] Prasowe gatunki dziennikarskie, Warszawa 2014, s. 79.

K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, Gatunki publicystyczne, [w:] Prasowe gatunki dziennikarskie, Warszawa 2014, s. 79.

Słownik encyklopedyczny, Wrocław 1999, s. 536.

Z. Szczepaniak, Król afer, „Kultura i Biznes” 2004, nr 13/14, s. 11.

Mowa o książce Jana Kochanowskiego pt. Pieśń zwycięstwa nad Moskwą w wojnach o powrót Inflant roku 1582 (2008): J. Biernacki, Jan Kochanowski na nowo odkryty, „Kultura i Biznes” 2008, nr 44, s. 4.

Z. Szczepaniak, Z podziwem i zazdrością, „Kultura i Biznes” 2003, nr 9, s. 9.

Z. Szczepaniak, Król afer, „Kultura i Biznes” 2004, nr 13/14, s. 11.

W. Grochowalski, Lasalle Wieniawy, „Kultura i Biznes” 2004, nr 17/18, s. 23.

W. Grochowalski, Kardynał i poeta, „Kultura i Biznes” 2005, nr 24, s. 9.

J. Biernacki, Jan Kochanowski na nowo odkryty, „Kultura i Biznes” 2008, nr 44, s. 4.

Mowa jest o książce Wojciecha Grochowalskiego pt. Opowieść o pułkowniku Jerzym Urbankiewiczu: J. Biernacki, Opowieść o polskim losie, „Kultura i Biznes” 2006, nr 33 s. 7.

Mowa o książce Zofii Kossak pt. Dziedzictwo: J. Biernacki, Moje książki i ja to jedno. O Zofii Kossak w 40. rocznicę śmierci, „Kultura i Biznes” 2008, nr 40, s. 12.

J. Biernacki, Po co Warunek?, „Kultura i Biznes” 2005, nr 27, s. 6.

J. Biernacki, Kolejna kontra Łysiaka, „Kultura i Biznes” 2006, nr 27, s. 7

Z. Szczepaniak, Banita i „Król życia”, „Kultura i Biznes” 2004, nr 17/18, s. 3.

Tamże, s. 3.

R. Kowalczyk, Metodologiczne podstawy badania zawartości prasy lokalnej, [w:] „Przegląd Politologiczny” 2012, nr 1, s. 175-177.

J. Biernacki, Testament Ojca, „Kultura i Biznes” 2004, nr 23, s. 7.

Mowa jest o książce Droga niepodległości. Solidarność 1980-2005: J. Biernacki, Bajka bez happy endu, „Kultura i Biznes” 2006, nr 28, s. 12.

Tamże, s. 12.

J. Biernacki, Testament Ojca, „Kultura i Biznes” 2004, nr 23, s. 7.

W. Grochowalski, Zapomniany król Przemysł, „Kultura i Biznes” 2010, nr 54, s. 16.

Ł. Grzejszczak, Zapomniana książka o dawnej Łodzi, „Kultura i Biznes” 2003, nr 1, s. 8.

Z. Szczepaniak, Król afer, „Kultura i Biznes” 2004, nr 13/14, s. 11.

J. Biernacki, Inna wojna, „Kultura i Biznes” 2009, nr 46, s. 9.

J. Biernacki, Opowieść o polskim losie, „Kultura i Biznes” 2006, nr 33, s. 7.

J. Biernacki, Prawda i fikcja po zagłdzie, „Kultura i Biznes” 2008, nr 41, s. 17.

J. Biernacki, Po co Warunek?, „Kultura i Biznes” 2005, nr 27 s. 6.

J. Biernacki, Inna wojna, „Kultura i Biznes” 2009, nr 46 s. 9.

Autorzy nie zdradzają jednak czytenikowi jak kończy się książka.

Z. Szczepaniak, Jeden z nas... Pan Cogito, „Kultura i Biznes” 2004, nr 19/20, s. 15.

J. Biernacki, Po co Warunek?, „Kultura i Biznes” 2005, nr 27, s. 6.

Mowa jest o książce Wojciecha Grochowalskiego pt. Opowieść o pułkowniku Jerzym Urbankiewiczu: J. Biernacki, Opowieść o polskim losie, „Kultura i Biznes” 2006, nr 33, s. 7.

Mowa jest tu o książce Jerzego Kropiewnickiego Wędrówki po Ziemi Świętej (2006): M. Bziukiewicz, Podróż z prezydentem, „Kultura i Biznes” 2006, nr 32, s. 6.

Mowa jest o książce Waldemara Łysiaka pt. Czwórka, czyli Operacja Sandbox (2009): J. Biernacki, Czwórka na czwórkę z minusem, „Kultura i Biznes” 2009, nr 50, s. 7.

J. Biernacki, Czas deprawacji, „Kultura i Biznes” 2011, nr 62, s. 7.

M. Chiżyński, Krytycznie o nowej Encyklopedii Muzycznej PWN, „Kultura i Biznes” 2010, nr 57, s. 17.

Tamże, s. 17.

K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, Gatunki publicystyczne, [w:] Prasowe gatunki dziennikarskie, Warszawa 2014, s. 79.
Copyright (c) 2019 J. Mikosz

ISSN: 2522-1078 © ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра видавничої справи та редагування