«Szachinszach» Ryszarda Kapuscinskiego jako wzorzec komunikacji miedzykulturalnej: Azja i Eeuropa

О. Janiszewski

Анотація


W artykule omawia się narracja powieści Ryszarda Kapuścińskiego «Szachinszach». Rozpatruje się ją wymiar dijegetyczny. W kontekście rozważań o szyityzmie jako ideologii ludzi cierpiących wyciąga się wniosek o niemożliwości zbliżenia i przeniknięcia wzajemnego kultur muzułmańskiej a chrześcijańskiej.

Ключові слова


dijegezja, narracja, szyityzm, dialog, muzułmanizm, chrześcijaństwo, Azja, Europa

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Хвиля : новостной веб-сайт / учред.: Украинский Ин-т Будущего. — 2009 [год создания]. — Киев, 2009– . — 7 загл. гл. меню. — URL: www.hvylya.net . — Текст парал. рус., укр. (30.06.2017).

Hvylya : novostnoj web-sajt / uchred. Ukrainskij In-t Budushchego. — 2009 [god sozdanija]. — Kiev, 2009– . — 7 zagl. gl. menu. — URL: www.hvylya.net . — Tekst paral. rus., ukr. (30.06.2017).

Кулешов В. И. Теория «чистого искусства». Дружинин, Боткин, Анненков, Дудышкин / В. И. Кулешов // История русской критики XVIII–XIX веков : учеб. пособие / В. И. Кулешов. — М. : Просвещение, 1972. — Гл. 3 [15]. — [С. 270–300?].

Kuleshov V. I. Teorija “chistogo iskusstva”. Druzhinin, Botkin, Annenkov, Dudyshkin / V. I. Kuleshov // Istorija russkoj kritiki XVIII-XIX vekov : ucheb. posobije / V. I. Kuleshov. — M. : Prosveshchenije, 1972. — Gl. 3 [15]. — [S. 270–300?].

Kapuściński R. Szachinszach / Ryszard Kapuściński. — Warszawa : Czytelnik, 1999. — S. 16.

Ibidem. — S. 12.

Kapuściński R. Szachinszach / Ryszard Kapuściński. — Warszawa : Czytelnik, 1999. — S. 97.

Ibidem. — S. 86.

Религии стран Западной Азии : справочник / Г. А. Шпажников ; АН СССР, Ин-т востоковедения. — М. : Наука, 1976. — С. 15.

Religii stran Zapadnoj Azii : spravochnik / G. A. Shpazhnikov ; AN SSSR, In-t vostokovedenija. — M. : Nauka, 1976. — S. 15.

Kapuściński R. Szachinszach / Ryszard Kapuściński. — Warszawa : Czytelnik, 1999. — S. 87.

Религии стран Западной Азии : справочник / Г. А. Шпажников ; АН СССР, Ин-т востоковедения. — М. : Наука, 1976. — С. 15.

Religii stran Zapadnoj Azii : spravochnik / G. A. Shpazhnikov ; AN SSSR, In-t vostokovedenija. — M. : Nauka, 1976. — S. 15.

Ibidem.

Ibidem.

Kapuściński R. Szachinszach / Ryszard Kapuściński. — Warszawa : Czytelnik, 1999. — S. 91.

Религии стран Западной Азии : справочник / Г. А. Шпажников ; АН СССР, Ин-т востоковедения. — М. : Наука, 1976. — С. 15.

Religii stran Zapadnoj Azii : spravochnik / G. A. Shpazhnikov ; AN SSSR, In-t vostokovedenija. — M. : Nauka, 1976. — S. 15.

Kapuściński R. Szachinszach / Ryszard Kapuściński. — Warszawa : Czytelnik, 1999. — S. 55.

Ibidem. — S. 56.

Kapuściński R. Szachinszach / Ryszard Kapuściński. — Warszawa : Czytelnik, 1999. — S. 121.
Copyright (c) 2019 О. Janiszewski

ISSN: 2522-1078 © ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра видавничої справи та редагування