Формування комп’ютерної компетентності студентів спеціальності 061 «Журналістика»

Автор(и)

  • О. А. Головко кафедра видавничої справи та редагування Навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9955-4913

DOI:

https://doi.org/10.20535/2522-1078.2022.1(11).261745

Ключові слова:

комп’ютерна компетентність, жур­налістика, комп'ютер, студенти, комп'ютерні технології

Анотація

Статтю присвячено розгляду питань формування комп’ютерної компетентності студентів спеціальності 061 «Журналістика». Комп’ютерна компетентність визначається як готовність студентів спеціальності 061 «Журналістика» застосовувати на практиці різноманітні програмні засоби для збору, зберігання, обробки та передачі інформації. Вона проявляється у знанні можливостей комп’ютерної техніки, вмінні ефективно реалізовувати їх у конкретній практичній професійній та соціальній діяльності.

Посилання

Баловсяк Н. В. Інформаційна компетентність фахівця. Педагогіка і психологія професійної освіти, 2004. № 5. С. 21 – 28.

Габрелян А. Ю. Вектор розвитку України: дилема вибору. Суспільство XXI у дискурсі соціально-політичних наук, правознавства та суспільних комунікацій: матеріали міжнародної спеціалізованої наукової конференції, м. Хмельницький, 19 лютого, 2021 р. Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. С. 11-14.

Гевко І. В., Торубара О. М. Вплив інформаційних компетенцій на підготовку майбутнього фахівця. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки, 2019. Вип. 1. С. 28 – 33.

Головань М. С. Інформатична компетентність як об’єкт педагогічного дослідження. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. праць / Українська інженерно-педагогічна академія. Х., 2007. № 16. С. 314 – 324.

Дибкова Л. М. Індивідуальний підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх економістів. К., 2016. 224 с.

Дорошенко Ю. О., Бірілло І. В., Хлюпін О. А., Блащук С. М. Концептуальні засади формування інформатичної компетентності майбутніх архітекторів. Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: Збірник Матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 12-14 листопада 2012 року). Львів: ЛДУ БЖД, 2012. С. 133 – 139.

Ковальова К. В. Розвиток інформаційної компетентності студентів економічних спеціальностей. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 2019. № 3. С. 182 – 190.

Ковальчук Г. О., Баніт Ю. С. Використання цифрових навчальних текстів для формування адаптивної компетентності студентів – майбутніх економістів. Інформаційні технології і засоби навчання, 2018. Т. 64. № 2. С. 152 – 169.

Овчарук О. В. Компетентності як ключ до формування змісту освіти. Стратегія реформування освіти України. Київ.: К.I.С., 2003. 295 с.

Раков С. А. Сучасний учитель інформатики: кваліфікація і вимоги. Комп’ютер у школі та сім’ї, 2005. № 3. С. 35 – 38.

Рамський Ю. С. Формування інформаційної культури особи – пріоритетне завдання сучасної освітньої діяльності. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова.

Якого журналіста потребує медіаринок в умовах сучасних змін і викликів. Фундація суспільність : веб-сайт. URL: https://souspilnist.org/blog/news/yakogo-zhurnalista-potrebuie-mediarino/ (дата звернення: 31.03.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-10

Як цитувати

Головко, О. А. (2022). Формування комп’ютерної компетентності студентів спеціальності 061 «Журналістика». Обрії друкарства, (1(11), 221–232. https://doi.org/10.20535/2522-1078.2022.1(11).261745

Номер

Розділ

Статті