Тематичне розмаїття дитячих книжок: уроки для України

С. Б. Фіялка

Анотація


На матеріалі бази книг найбільшого світового онлайн-майданчика роз- дрібної торгівлі «Амазон» (https://www.amazon.com) досліджено ринок англомовної дитячої книги. Виокремлено тематичні групи дитячих видань «недитячої» тематики: про глобальні небезпеки для людства, смерть, хвороби, статеві стосунки, алкоголізм та наркоманію, насильство та жорстокість, расову рівність, бідність і безхатченків, утечу з дому, небезпечні знайомства, життя людей з обмеженими можливостями. Показано терапевтичний потенціал такої літератури. Розкриваючи означені теми, книги навчають дітей керувати власними емоціями, надають юним читачам співчуття і підтримку в складних життєвих ситуаціях, спонукають дітей осмислювати соціальні проблеми, виховують толерантність. З’ясовано, що в Україні названі теми розробляються поки що дуже епізодично, хоча сучасні українські діти не менше за своїх західних однолітків стикаються зі складними життєвими ситуаціями (смерть близької людини чи домашнього улюбленця, вій- на, тяжка хвороба, родинні чвари, розлучення батьків, бідність, знущання однолітків, сексуальне насильство тощо) і потребують розради в разі впливу деструктивних емоцій.

 


Ключові слова


дитяча книга, тематика дитячої книги, терапевтичний ефект дитячої літератури

Повний текст:

PDF

Посилання


Славінська І. Несолодка дитяча література [Електронний ресурс] / І. Славінська. — Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/columns/ 2013/07/11/133251 (дата звернення 01.09.2017). — Назва з екрана.

Strick A. Making children’s books more diverse: What you can do [Electronic resource] / A. Strick, S. Stockdale, R. Asquith, available at: http:// www.theguardian.com/childrens-books-site/2014/oct/17/childrensbooks-diversity-everybody-in-twitter-campaign (accessed 01.09.2017).

Steiner S. Multicultural literature that brings people together / S. Steiner, C. Nash, M. Chase // Reading Teacher. — 2008. — No. 62(1). — pp. 88–92.

Narahara M. Gender Stereotypes in Children`s Picture Books [Electronic resource] / M. Narahara, available at: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ ED419248.pdf (accessed 01.09.2017).

Away with the fairies?’ Disability within primary-age children’s literature [Electronic resource] / A. Beckett, N. Ellison, S. Barrett & Sonali Shah. — Available at: DOI: 10.1080/09687591003701355 (accessed 01.09.2017).

Booktrust (n.d.) What’s the story? Advice: Representing disability in children’s books [Electronic resource], available at: http://booktrustadmin. artlogic.net/usr/resources/794/whats-the-story-advice-representation.pdf (accessed 01.09.2017).

Westcott R. How dark is too dark in children's books? [Electronic resource] / R. Westcott, available at: https://www.theguardian.com/childrens-bookssite/2014/sep/02/dark-childrens-books-censorship-rebecca-westcottdiscussion (accessed 01.09.2017).

Kucirkova N. Personalisation: A theoretical possibility to reinvigorate children’s interest in storybook reading and facilitate greater book diversity / N. Kucirkova // Contemporary Issues in Early Childhood. — 2016. — Vol. 17, Issue 3. — pp. 304–316.

Про захист суспільної моралі : Закон України від 20.11.2003 № 1296–IV [Електронний ресурс] / ВРУ. — Електрон. текстові дані. — Київ : ВРУ. — Останні зміни : 09.12.2015. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/1296-15 (дата звернення 01.09.2017). — Назва з екрана.

REFERENCES

Slavins’ka I. (2013), Nesolodka dytyacha literatura [Comfortless child literature]. Retrieved September 1, 2017, available at: http://life.pravda. com.ua/columns/2013/07/11/133251.

Strick A., Stockdale S. and Asquith R. (2014), Making children’s books more diverse: What you can do. Retrieved September 1, 2017, available at: http://www.theguardian.com/childrens-books-site/2014/oct/17/ childrens-books-diversity-everybody-in-twitter-campaign.

Steiner S., Nash C. and Chase M. (2008), Multicultural literature that brings people together. Reading Teacher, Vol. 62(1), pp. 88–92.

Narahara M. (1998), Gender Stereotypes in Children’s Picture Books. Retrieved September 1, 2017, available at: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ ED419248.pdf.

Beckett A., Ellison N., Barrett S. and Shah S. (2010), Away with the fairies? Disability within primary-age children’s literature, Disability & Society, 25:3, pp. 373–386, doi: 10.1080/09687591003701355.

Booktrust (n. d.), What’s the story? Advice: Representing disability in children’s books. Retrieved September 1, 2017, available at: http:// booktrustadmin.artlogic.net/usr/resources/794/whats-the-story-advicerepresentation.pdf.

Westcott R. (2014), How dark is too dark in children’s books? Retrieved September 1, 2017, available at: https://www.theguardian.com/childrensbooks-site/2014/sep/02/dark-childrens-books-censorship-rebeccawestcott-discussion.

Kucirkova N. (2016), Personalisation: A theoretical possibility to reinvigorate children’s interest in storybook reading and facilitate greater book diversity. Contemporary Issues in Early Childhood, Vol. 17, issue 3, pp. 304–316.

Pro zakhyst suspil’noyi morali : Zakon Ukrayiny vid 20.11.2003 # 1296– IV [On the Protection of Public Morality: Law of Ukraine dated 20.11.2003, Vol. 1296–IV]. Retrieved September 1, 2017, available at: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1296–15.
Copyright (c) 2019 С. Б. Фіялка

ISSN: 2522-1078 © ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра видавничої справи та редагування