Переваги та недоліки поширення новинного контенту на відеохостингу «YouTube» під час повномасштабного вторгнення

Автор(и)

  • К. О. Бакаєвич Факультет журналістики Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна, Україна https://orcid.org/0009-0000-7996-2541

DOI:

https://doi.org/10.20535/2522-1078.2024.1(15).292890

Ключові слова:

соціальні комунікації, медіа, ютуб, новини, монетизація, журналістські стандарти, стратегія масштабування, рейтинги медіа, українські медіа, клікбейт

Анотація

Традиційні медіа протягом останніх десяти років пройшли період активної трансформації та стали кросмедійними, тобто такими, що розміщують свої матеріали у різних мультимедійних форматах та на різних, відомих на сьогодні, цифрових платформах. Соціальні мережі у медіасфері стали потужними інструментами для залучення більшої аудиторії споживачів інформаційного контенту, наприклад новин. У статті розглядається доречність використання відеохостингу “YouTube” в медіасфері як інструменту поширення журналістських відеопродуктів. На сучасному етапі постає проблема з дотримання в YouTube журналістських стандартів на противагу амбіціям медійників дістати там щобільше прибутку шляхом масового постингу відеоконтенту та застосування при цьому сенсаційних, часто “жовтих, заголовків. 

 

Посилання

«Оце так поворот!». Українські медіаменеджери – про болі та гріхи у веденні YouTube-каналів. Медіамейкер. URL: https://mediamaker.me/ocze-tak-povorot-ukrayinski-mediamenedzhery-pro-boli-ta-grihy-u-vedenni-youtube-kanaliv-6362/ (дата звернення: 06.12.2023).

Канал. YouTube: вебсайт. URL: https://www.youtube.com/@news24tvua (дата доступу: 01.11.2023).

НикВести HD. YouTube: вебсайт. URL: https://www.youtube.com/@nikvestitv/videos (дата доступу: 01.11.2023).

Принципи роботи і цінності ВВС. BBC. URL: https://www.bbc.com/languageguides/uk/values/ (дата звернення: 23.11.2023).

Професійні журналістські стандарти: інформаційна довідка. Інститут масової інформації. URL: https://imi.org.ua/advices/profesijni-zhurnalistski-standarty-normatyvna-dovidka-i31933 (дата звернення: 23.11.2023).

Рудакова Т., Онкович А. YOUTUBE-КАНАЛИ В УКРАЇНІ. Молодий вчений. 2022. № 1 (101). С. 43–46. URL: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-9 (дата звернення: 06.12.2023).

Стрічка Яніцького. Telegram: вебсайт. URL: https://t.me/ianitskyi/1640 (дата доступу: 01.11.2023).

BIHUS Info. YouTube: вебсайт. URL: https://www.youtube.com/@BIHUSinfo/featured (дата доступу: 01.11.2023).

Bou-Franch P., Lorenzo-Dus N., Blitvich P. G.-C. Social Interaction in YouTube Text-Based Polylogues: A Study of Coherence. Journal of Computer-Mediated Communication. 2012. Vol. 17, no. 4. P. 501–521. URL: https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2012.01579.x (date of access: 06.12.2023).

Digital News Report 2023. Reuters Institute for the Study of Journalism. URL: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2023 (date of access: 29.11.2023).

Promoting a global brand: a study of international news organisations’ YouTube channels / E. al Nashmi et al. The Journal of International Communication. 2017. Vol. 23, no. 2. P. 165–185. URL: https://doi.org/10.1080/13216597.2017.1300180 (date of access: 06.12.2023).

Radio NV. YouTube: вебсайт. URL: https://www.youtube.com/@radioNVua/featured (дата доступу: 01.11.2023).

Reviewer's communication style in YouTube product-review videos: does it affect channel loyalty? / W. R. Fitriani et al. Heliyon. 2020. Vol. 6, no. 9. P. e04880. URL: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04880 (date of access: 01.12.2023).

UNITED24. YouTube: вебсайт. URL: https://www.youtube.com/@UNITED24media/featured (дата доступу: 01.11.2023).

Welbourne D. J., Grant W. J. Science communication on YouTube: Factors that affect channel and video popularity. Public Understanding of Science. 2015. Vol. 25, no. 6. P. 706–718. URL: https://doi.org/10.1177/0963662515572068 (date of access: 01.12.2023).

REFERENCES

Nanovska, V. (2023). «Otse tak povorot!». Ukrainski mediamenedzhery – pro boli ta hrikhy u vedenni YouTube-kanaliv ["This is such a turn!". Ukrainian media managers - about the pains and sins of managing YouTube channels]. Mediamaker. Retrieved December 6, 2023, from https://mediamaker.me/ocze-tak-povorot-ukrayinski-mediamenedzhery-pro-boli-ta-grihy-u-vedenni-youtube-kanaliv-6362/

Channel. (2006). YouTube. Retrieved November 1, 2023, from https://www.youtube.com/@news24tvua

NikVesty HD (2017). YouTube. Retrieved November 1, 2023, from https://www.youtube.com/@nikvestitv/videos

BBC (2023). Pryntsypy roboty i tsinnosti BBC [Principles of work and values of the BBC]. Retrieved November 23, 2023, from https://www.bbc.com/languageguides/uk/values/

Instytut masovoi informatsii. (2023). Profesiini zhurnalistski standarty: informatsiina dovidka [Professional journalistic standards: informational reference]. Retrieved November 23, 2023, from https://imi.org.ua/advices/profesijni-zhurnalistski-standarty-normatyvna-dovidka-i31933

T. Rudakova, A. Onkovych. (2022). YOUTUBE-KANALY V UKRAINI [YOUTUBE CHANNELS IN UKRAINE]. Molodyi vchenyi. 2022. № 1 (101), 43–46. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-9

Strichka Yanitskoho. (2023). Telegram. Retrieved November 1, 2023, from https://t.me/ianitskyi/1640

BIHUS Info. (2022). YouTube. Retrieved November 1, 2023, from https://www.youtube.com/@BIHUSinfo/featured

Bou-Franch P., Lorenzo-Dus N., Blitvich P. G.-C. Social Interaction in YouTube Text-Based Polylogues: A Study of Coherence. Journal of Computer-Mediated Communication. 2012. Vol. 17, no. 4. P. 501–521. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2012.01579.x

Digital News Report. (2023). Reuters Institute for the Study of Journalism. Retrieved November 29, 2023, from https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2023

E. al Nashmi et al. (2017). Promoting a global brand: a study of international news organisations’ YouTube channels. The Journal of International Communication. 2017. Vol. 23, no. 2. P. 165–185. https://doi.org/10.1080/13216597.2017.1300180

Radio NV. (2018). YouTube. Retrieved November 1, 2023, from https://www.youtube.com/@radioNVua/featured

Reviewer's communication style in YouTube product-review videos: does it affect channel loyalty? / W. R. Fitriani et al. Heliyon. 2020. Vol. 6, no. 9. P. e04880. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04880

UNITED24. (2022). YouTube. Retrieved November 1, 2023, from https://www.youtube.com/@UNITED24media/featured

Welbourne D. J., Grant W. J. Science communication on YouTube: Factors that affect channel and video popularity. Public Understanding of Science. 2015. Vol. 25, no. 6. P. 706–718. https://doi.org/10.1177/0963662515572068

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-02

Як цитувати

Бакаєвич, К. О. (2024). Переваги та недоліки поширення новинного контенту на відеохостингу «YouTube» під час повномасштабного вторгнення. Обрії друкарства. https://doi.org/10.20535/2522-1078.2024.1(15).292890

Номер

Розділ

Статті