№ 1(7) (2019)

DOI: https://doi.org/10.20535/2522-1078.2019.1(7)

Науковий журнал містить матеріали, що досліджують питання історії та теорії соціальних комунікацій, теорії та історії журналістики, теорії та історії видавничої справи та редагування, прикладних соціальнокомунікаційних технологіях, соціальних комунікаціях.
Подані матеріали будуть цікавими для фахівців із соціальних комунікацій, журналістики, видавничої та редакторської справи, філології, соціології.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

Вітчизняні видання історичної тематики у війнах пам’ятей PDF
М. Т. Андрійчук 6-30
Місце вімельбухів у репертуарі українських дитячих видавництв PDF
А. О. Бессараб 31-38
Феномен Euronews в медійному просторі європейської інтеграції PDF
С. В. Венидиктов 39-44
Сайт вищого навчального закладу як елемент сучасної масової комунікації PDF
О. А. Головко 45-61
Редакційно-видавничий процес у період підвищення політичної активності протягом виборчої кампанії PDF
О. С. Гриценко 62-72
Аналіз зовнішнього середовища розвитку спортивних комунікацій PDF
А. С. Карнаух 73-80
Медіаканали комунікації для популяризації інженерно-технічної науки PDF
В. В. Кисіль 81-90
Технічні журнали у структурі видавничої діяльності «КПІ ім. Ігоря Сікорського» PDF
Г. І. Лоза 91-99
Використання інноваційних педагогічних технологій у підготовці майбутніх журналістів PDF
О. Я. Мединська 100-110
Якість роботи редактора над текстовим контентом сайта для масового відвідувача (на прикладі ресурсу http://cookery.com.ua) PDF
О. В. Назаренко 111-123
До проблеми краєзнавчого наративу у вимірах журналістики: науково-інтерпретаційна парадигма PDF
О. О. Пелешок 124-134
Огляд українських медіаосвітніх ресурсів в інтернеті як джерел формування медіакультури особистості PDF
Г. Г. Поберезська 135-143
Сторітелінг: ознаки «гарної» історії PDF
І. Л. Побідаш 144-150
Інтенціональний потенціал текстів студентської періодики PDF
Т. О. Скороход 151-160
Редакторське опрацювання структури галузевого періодичного видання PDF
О. В. Тріщук, В. М. Євсев’єва 161-174
Лексико-граматичні оcобливості перекладу конвенції про права дитини українською мовою PDF
Т. Г. Файчук 175-186
Поняття та складники електронного навчального дискурсу PDF
Н. М. Фіголь 187-205
До питання про класифікацію спеціалізованих видань PDF
Т. В. Фісенко 206-216
Socio-communicative approach to studying of the educational literature PDF (English)
S. B. Fiialka 217-227
Safety studies as a new form of education in universities — the media and law context PDF (Polski)
T. Hoffmann 228-239
Aspekty opiniotwórczości polskich dzienników i prasy tabloidowej PDF (Polski)
J. Mikosz 240-261