Про журнал

У журналі вміщено матеріали, в яких досліджено питання історії
та теорії соціальних комунікацій, журналістики,
видавничої справи та редагування, прикладних соціокомунікативних технологій.
Для фахівців із соціальних комунікацій, журналістики,
видавничої та редакторської справи, філології, соціології.

Науковий журнал «Обрії друкарства» (ОД)  призначений для науковців,
фахівців, викладачів, аспірантів, студентів.

Засновник видання: кафедра видавничої справи та редагування, Видавничо-поліграфічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Видавець: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Головний редактор: Тріщук Ольга Володимирівна.

Державна реєстрація: електронний науковий журнал «Обрії друкарства» входить до переліку фахових видань України зі спеціальності 061 "Журналістика" (наказ МОН України від 24.09.2020 № 1188) та 011 "Педагогічні науки" (наказ МОН України від 02.07.2020 № 886).

З 2019 року електронний науковий журнал «Обрії друкарства» входить до наукометричної бази даних Index Copernicus.

ISSN: 2522-1078 (online).

Рік заснування: 2005.

Мова видання: українська, англійська, польська.

Періодичність виходу: 2 номери на рік (червень та грудень).

Цитувати назву як: "ОД".

Науковий журнал «Обрії друкарства» є рецензованим відкритого доступу виданням.

«Обрії друкарства» використовує найбільш поширене англомовне посилання, оформлене за стилем APA (American Psychological Association, http://www.apastyle.org), відповідно до якого здійснюється оформлення бібліографічних посилань англійською мовою.

Науковий журнал «Обрії друкарства» входить у відкриті інформаційні, повнотекстові науково-метричні бази даних: Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE, WorldCat, Index Copernicus Journals Master List.

Адреса редакції: вул. акад. Янгеля, 1/37, каб. 74, Київ, 03056.

тел.: (044) 204-85-45

E-mail: ivanchenkokonf@gmail.com

http://horizons.vpi.kpi.ua

http://vsr.vpi.kpi.ua

Поточний номер

№ 1(13) (2023): Обрії друкарства
					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал містить матеріали, що досліджують питання історії та теорії соціальних комунікацій, теорії та історії журналістики, теорії та історії видавничої справи та редагування, прикладних соціальнокомунікаційних технологіях, соціальних комунікаціях.
Подані матеріали будуть цікавими для фахівців із соціальних комунікацій, журналістики, видавничої та редакторської справи, філології, соціології.

Опубліковано: 2023-09-17

Весь випуск

Статті

Переглянути всі випуски