Обрії друкарства

У журналі вміщено матеріали, в яких досліджено питання історії та теорії соціальних комунікацій, журналістики,
видавничої справи та редагування, прикладних соціокомунікативних технологій.
Для фахівців із соціальних комунікацій, журналістики, видавничої та редакторської справи, філології, соціології.
Науковий журнал «Обрії друкарства» призначений для науковців, фахівців, викладачів, аспірантів, студентів.

Засновник видання: кафедра видавничої справи та редагування, Видавничо-поліграфічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Головний редактор: Тріщук Ольга Володимирівна.

Державна реєстрація: електронний науковий журнал «Обрії друкарства» входить до переліку фахових видань України із соціальних комунікацій (наказ МОН України від 10.05.2017 № 693).

ISSN: 2522-1078 (online).

Рік заснування: 2005.

Мова видання: українська, англійська, польська, російська.

Періодичність виходу: 1 номер на рік.

Науковий журнал «Обрії друкарства» є рецензованим відкритого доступу виданням.

Науковий журнал «Обрії друкарства» входить у відкриті інформаційні, повнотекстові науково-метричні бази даних: Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE, WorldCat.

Адреса редакції: вул. акад. Янгеля, 1/37, каб. 74, Київ, 03056.

тел.: (044) 204-85-45

E-mail: ivanchenkokonf@gmail.com

http://horizons.vpi.kpi.ua

http://vsr.vpi.kpi.ua


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...